loading

Regresyon Hakkında Herşey

Regresyon Nedir?

 • Bilinç dışına yönelik uygulanmakta olan bir çok tekniğin, bünyesinde bütünleştirildiği bilimsel yöntemlere dayanan, EARTh https://www.earth-association.org/ (Dünya Regresyon Terapistleri Birliği) ve IBRT https://www.ibrt.org/ (Uluslararası Regresyon Terapisi Kurulu) bünyesinden akredite regresyon terapisi eğitimi almış, uzman kişilerce uygulanması önerilen bir tekniktir.
 • Danışan kişiyi yaşamsal sorunlarının oluştuğu anılara geri götürmek, travmatik anıların neden olduğu duygusal, zihinsel, bedensel enerji blokajlarını çözümlemesine yardımcı olurken yeniden yapılandırma ile sonlanan bir tekniktir.
 • Zihnen yönetilemeyen yaşamsal sorunları çözümlenme aracıdır,
 • Kişiyi öz kaynaklarına ulaştıran, öz potansiyelini açığa çıkarmasını sağlayan ve onunla bütünleştiren bir içsel yolculuk biçimidir,
 • Seans esnasında oluşan bağlantılarla nörolojik değişim de yaratan kişisel dönüşüme katkı sağlayan bir içe dönüş metodudur,
 • Kişiye özel bir çalışmadır. Danışan kişinin kendisiyle, kendi bilinçdışı ile yapılan bir içe dönüş çalışmadır.

Regresyon ne değildir?

 • Tıbbi bir uygulama ya da alternatif tıp önerisi değildir. Mucizeler vaat etmez. Bireysel bir çalışma biçimidir. Sorumluluklarının bilincinde olan kişilerle seans yürütülür.
 • Danışmanlık aldığınız kişi tarafından geçmiş yaşamlarınız hakkında, “geçmiş yaşam okuması” diye adlandırılan, bir tür bilgi verilmesi şekli değildir.
 • Regresyon görülmeyen alemlerle bağlantıya geçme veya geçmiş yaşamların merakını giderme aracı değildir.

Regresyon Uzmanı Kimdir? Kim Değildir?

 • EARTh https://www.earth-association.org/ (Dünya Regresyon Uzmanları Birliği) ve IBRT https://www.ibrt.org/ (Uluslararası Regresyon Terapisi Kurulu) kurumlarından akreditasyon regresyon eğitimi almış, yetkinliği olan kişidir,
 • Danışanı özdeşleştiği karakter, kişi, olay, durum, duygu, his, düşünce ve davranıştan ayrıştıran, probleme ayrıştığı noktadan bakmasını sağlayan,
 • Yönlendirme ve değiştirme olmaksızın, danışanın içsel dinamiklerini kullanarak kaynağa ulaşmasını kolaylaştıran,
 • Danışanın içsel yolculuğunda, öz potansiyeline ulaşmasına yardımcı olan, bakması gereken tarafa ışık tutan,
 • Bilinç dışının verilerini iyi takip eden ve doğru soruları soran kişidir.
 • Danışana ait geçmiş yaşamlar hakkında bilgi veren kişi değildir.
 • Regresyon uzmanı bir şifacı değildir. Sizin yerinize, sizi iyileştiren kişi değildir.

Regresyon kimlere uygulanır?

 • Günlük hayatta bazı problemler blokajlar yaşayan ve neden bu sorunu yaşadığına bir açıklama getiremeyen ve bunları bilinçli zihniyle çözümleyemeyen kişilere uygulanır.
 • Kendinin ve sorunlarının farkında olan, konunun üstüne gidip çözümlemeye niyet ve cesaret eden, problemleri, “gölgeleri” ve kendisiyle yüzleşmeye hazır kişilere uygulanır.

Hangi Durumlara Regresyon Uygulanabilir?

 • Kontrol edilemeyen duygu durumları veya sorun yaratan depresif duygular, düşünceler, davranışlar, (Öfke kontrol problemleri gibi)
 • Takıntılı duygular, düşünceler ve davranışlar (Obsesif kompulsif bozukluk gibi)
 • Tekerrür eden, kısır döngü yaratan olaylar ve hayata giren benzer karakterler,
 • Her türlü ilişki problemleri,
 • Fobiler (Korkular),
 • Ameliyat kaza ve diğer, fiziksel/duygusal travmalar sonucu oluşmuş öncesinden farklı duygular, hisler, davranışlar ve düşünceler
 • Düşük ve kürtaj travmaları,
 • Taciz, tecavüz ve istismar travmaları,
 • Nedeni tıbbi olarak tespit edilemeyen, çözümlenmemiş fiziksel rahatsızlıklar. (Migren, panik atak, alerjiler, nedensiz ağrılar vb)
 • Her türlü bağımlılıklar.
 • Gölge yönler, günlük zihinle çözülemeyen sorunlar,
 • Kişiye ait olmayan duygu, düşünce, davranış,
 • Atasal aktarımlar, atasal yükler, anne babaya ait duygu, düşünceler ve davranışlar.
 • Rüyaya regresyonla tekrar giriş; mesajını bilmek istediğiniz rüyalar (Rüyaya geri dönmek, daha önceden gittiğiniz bir yere tekrar gitmek gibidir)

Hangi Durumlarda Regresyon Uygulanmaz?

 • Hamile olan anne adaylarına,
 • Kalp pili taşıyanlara,
 • Zihinsel engeli olan kişilere,
 • Ağır psikiyatrik tabloya sahip derin kişilik bölünmeleri olan kişilere,
 • Beyin fonksiyonlarını etkileyen, farklı bilinç hali yaratan ilaç ve madde kullanımı halinde kişiler regresyona alınmaz.

Regresyon Nasıl Uygulanır?

 • Hafif trans halinde, beynin alfa frekans düzeyinde bilinç ve bilinçdışı arasında danışman tarafından regresyon teknikleriyle oluşturulan köprü ile seans başlatılır ve yürütülür.
 • Seans esnasında bilinç içeriye yönelir. Günlük hayatta bilinç dışarı yöneliktir. “Görünüşünüz, yalnızca kalpten bakabildiğinizde berraklaşır. Dışarı bakanlar düş kurar, içe bakan uyanış yaşar” Carl Gustav Jung
 • Danışanın bilinci açıktır seans sonrası her şeyi hatırlar.
 • Seans sırasında bilinç, bilinçdışına eşlik etmektedir dolayısıyla bilincinde öğrendiği bir tekniktir.

Regresyon Seansının Süresi Nedir? Kaç Seans Gerekir? Hangi Aralıklarla Seans Alabilirim?

 • İlk seans öncesi yapılan “ön görüşme” 40-45 dk kadar sürebilir. Seansların süresi kişiden kişiye değişkenlik gösterirken, 1,5 ile 2 saat dolaylarındadır. Daha uzun süren çalışmalar verimlilik açısından önerilmemektedir.
 • Seansların sayısı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Aynı konuyla ilgili, düzenli alınmış üç dört seans sonrası önemli dönüşümler sağlanabilir. Bazen de tek seans yeterli olabilir. Genellikle ilk seans sonrası ihtiyaç duyulan seans hakkında fikir sahibi olunabilir.
 • Önerilen ideal seans aralığı bir hafta, maksimum 10 gündür. Bununla birlikte bireysel ihtiyaçlara ve kişinin hayat ritmine uygun seans aralıkları düzenlenebilir.

Regresyon seansının aşamaları nelerdir?

 • Ön görüşme (ilk seans öncesi)
 • Sorun oluşturan konuların tespiti
 • Seansa giriş
 • Beden (Duygular bedende his olarak tutulur)
 • Duygu, düşünce ve davranışlara yansıyan bilinçdışı kayıtlara giriş
 • Sorgu keşif ile ilerleme
 • Öykü/Senaryo
 • Duygu boşaltımı (Katarsis)
 • Yeniden yapılandırma
 • Gerekli olduğunda kullanılan sayısız teknikle yürütülen süreç, duygu/his yeniden kontrolü, geleceğe götürme gibi tekniklerle sonlandırılır.
× Bizimle İletişime Geçin !!