loading

ANNE ARKETİPİ, AY’IN ve DİŞİL’İN SIRLARI

  • Anasayfa
  • Blog
  • ANNE ARKETİPİ, AY’IN ve DİŞİL’İN SIRLARI
12 Mayıs 2024

ANNE ARKETİPİ, AY’ın ve DİŞİL’in SIRLARI

Anne Arketipi astrolojide ay ile sembolize edilir. Dişil enerjiyle özdeşleştirilmesi eski çağlardan beri Ayın tanrıça unvanı taşıma sebebidir.

Enerji astrolojisinde ayın anlamsal açılımları kalp çakrası enerjisinde ifade bulur. Dördüncü çakra olan Kalp çakrası mana alemi demektir. Bedenle bağlantılı olan yedi çakranın, kalbin altında kalan üçü dünyevi olan madde alemin anlamları ile örtüşür ve ay altı alem denir. Kalbin üstünde kalan üçü ise yaratılışın ve mana alemin anlamsal açılımlarını taşır ve ay üstü alem denir. Kalp çakrası diğer altı çarka enerjisinin birleştiği, madde ve mana alemin birlendiği giriş kapısıdır.

Ay anne, kadın, dişil, rahim, doğuran ve hayat verendir. Madde aleminin rahmidir insanı madde aleme doğurur. Mana aleminin de rahmidir, maddeden arınabilen ademi mana alemine doğurur.
Üçüncü çakra astrolojide güneşin anlamsal açılımlarını kapsar. Güneş ego, ben, baba, eril ve hükmedendir. Her zaman bir üst çakranın enerjilerini yaşamına geçirebilen kişi mana aleme daha çok yaklaşır. Üçüncü çakradan dördüncü çakraya yükselişi ifade eden eril enerjinin mana aleme geçişi dişilin, kadının, annenin rızasını almasıyla olur. Öyle ki kalp tasavvuftaki zikriyle mutmain olmalıdır. Bunun içindir ki dünyevi olan madde alem için “Cennet annelerin ayakları altındadır” denir. Kadına mana alemin kapısı atfedildiği için kadın ve dişil enerji bu nedenle kutsaldır.

Eski kültürlerde Ana tanrıçaya atfedilen anlamların altında aynı derinlikli açılımlar yatmaktadır. Tıpkı Anadolu’nun Ana Tanrıçası Kibele’nin taşıdığı derin anlamlar gibi. Toprak ve bereketi temsil eden ve Ulu Ana olarak tapınıldığı da bilinen Kibele’den Kıble kelimesinin türediği söylenir. Kıble ibadet etmek için yöneliştir. İbadet kalptir ve yöneliş kalbedir. İnsanın kalbi kıblesidir. Mana aleme geçiş kalp çakrasının açılmasına ve  An ne demek farkına vararak, kendini kendi kalbinden doğurup ölmeden önce ölmektir.
Yaşam veren dişil faktörü genetik biliminde şu şekilde gözlemlemek mümkün. İnsanın genetik birimi DNA’nın eşey kromozom dizilimi kadın cinsiyetini XX, erkek cinsiyeti XY kromozomu belirler. X kromozomu mekanizmayı yöneten hayati öneme sahip genleri taşır. Y kromozomu ise hayati bilgi taşımaz sadece cinsiyeti belirler. Dişil cinsiyeti belirleyen kromozom aynı zamanda hayati öneme sahip bilgileri de taşımaktadır.

İncelenebilecek pek çok açıdan kutsala dönüşen dişil enerji, gücünü yeryüzüne yansıyan rahim enerjisinden almakta ve altında böylesi derin anlamlar taşımaktadır.

Posted in Astroloji
× Bizimle İletişime Geçin !!