loading

Hayatlar Arası Hayat Regresyonu

 • Anasayfa
 • Hayatlar Arası Hayat Regresyonu

Hayatlar Arası Hayat Regresyonu (Hangi farkındalıkları oluşturur?)

 • Tekrardoğuş ve geçmiş yaşamlarla ilgili çok değerli çalışmalar yapan araştırmacı, Klinik Psikolog Dr. Helen Wambach hipnoz ve telkin yöntemleriyle, doğmadan önceki şuur durumuna döndürdüğü insanlarla, bedenlenmeden önce varlığın yaptığı planlar üzerinde çalışmıştır. Varlığın kendisindeki ruhsal nitelikleri tezahür ettirmek ve dünyanın gelişimine katılmak amacıyla doğmayı seçtiğini açık bir şekilde ortaya koyan çalışmalar yapmıştır. Edindiği bu çok ilginç bilgileri “Doğmadan önceki hayatımız; deneysel tekrar doğuş olayları” kitabında aktarmıştır.
 • Hayatlar arası hayat regresyonlarında alınan bilgilerle, Wambach’ın deneysel çalışmalarında ulaştığı veriler örtüşmektedir. Bu alandaki mevcudiyet esnasında varlık, geçmiş yaşamları içeren bütünsel algıyla birlikte, tekamül gerekliliklerini barındıran enkarne olunacak bedenle farklı biçimlerde bağlantılıdır. Ve temelde sonsuz sınırsız bir bilincin, daha büyük bir bütünün hem parçası hemde kendisi hissini taşımaktadır. Okült bilgilerde de aynı yaklaşım mevcuttur. Varlığın anne rahmine düşmeden önceki tüm edinimleri bedene / hayata taşınır. Kişinin yaşamında oluşan bazı problemlerin sebebine ulaşmak için yapılan bilinçdışı çalışmalarda, sorunun kökeninin annenin hamileliği öncesinde vuku bulan olaylarla ilintili olduğu görülmektedir. Varlık bu süreçte hayatlar arası hayat olarak adlandırılan alandadır. Regresyon seansları, bu alan etkileşimlerinin hayata olan yansımaları üzerinde çalışırken, daha bütünsel bir bakış açısıyla kişiye büyük farkındalıklar kazandırır.
 • Hayatlar arası hayat regresyonu seanslarında dönüşüm, aşağıdaki konularda edinilen bilinç ve bilinçdışı düzeyde ki farkındalıklarla sağlanır. Bu farkındalıklar kişinin tekamülü gereği yaşamakta olduğu olaylara isyan etmek yerine, kabule geçmek potansiyeli yaratır ve kişi olaylara duygusal direnç üretmekten vazgeçer. Oluşan bir direnç enerjisi, karşısında başka bir direnç enerjisi yaratır böylece deneyimler daha sertleşir ve kısır döngüler yaratan tekerrürler haline gelir. Gözlemlenen ve idrakle kabule geçilen olayların etkisi nötrlenir.
 • Bedensiz olmak nasıl bir his?
 • Bedenden sonra ve bedenden önce….
 • Bedende olmayı seçme sebebin?
 • Bu hayatı seçerek neyi deneyimlemeyi hedefledin?
 • Bu anneyi babayı seçerek neyi öğrenmeyi hedefledin?
 • Bu bedendeki “X” deneyimlerinle neyi öğrenmeyi hedefledin?
 • Bu deneyimler senin gelişimine neler kattı?
 • Bu bedende edindiğin deneyimle varlığını nereye taşımayı hedefledin?
 • Diğer yaşamlarda başaramadığın neyi, bu hayatta başarmayı hedefledin?
 • Bir önceki hayatta tamamlayamadığın neyi tamamlamak için bu bedendesin?
 • Bu bedene gelmeden once nasıl bir hedef koydun, nasıl bir yardım aldın?
 • Bu acı dolu deneyimi seçme sebebin nedir ve varlığına kattıkları nelerdir?

Öneri:

× Bizimle İletişime Geçin !!