loading

İç Çocuk Regresyonu

İç Çocuk Regresyonu

“Her yetişkin içindeki çocuğu kucaklama cesaretini gösterdiğinde büyür”

  • Genlerle belirlenen karakter 6-7 yaşına kadar şekillenir. Yani yetişkinliği şekillendiren çocukluktur. Çocuklukta yaşanan travmalar psişede enerji parçalanmaları ve ayrışmalar yaratır. Enerjetik parçalanmalar, donma, içe çekilme veya ayrışma şeklinde gerçekleşir. Yaşanan şokun etkisiyle acı duyumsanmak istenmez üstü örtülür, reddedilir veya görmezden gelinir. Hatırlandığında önemsizleştirilir, çözüldüğü düşünülür. Oysa mercek altına alınarak “gözlemlenip kabul görene” kadar oradadır. Ve hayatı parçalanmış enerjinin perspektifinden sürdürmeye sebebiyet vermektedirler.
  • Bir duyguyla örneklersek: değersizlik hissi çok sayıda kişinin, farklı oranlarda hissettiği temel bir duygudur. Değersiz hissettirilen bir çocuk, bu hissi yaşadığı yaşta kalır. “Başka duyguları da beraberinde tutan” değersiz hisseden parça olayın verdiği acıyla reddedilmiştir. Bilinçdışında bu duyguyu hatırlatan bir tat, bir söz, bir his, bir koku kişiyi o yaşa o acıya götürür. Çocuklukta hissedilen duygu tetiklenmiştir ve tepkiler sanki aynı olay o an’da yaşanıyormuş gibi gerçekleşir. Bilinçdışı geçmişte yaşanan olay o anda olmaya devam ediyormuş gibi duyguları, davranışları etkiler. Gerçekte bu duyguyu hissettirecek bir durum olmayabilir bile.
    Artık yetişkinin gözlerinden bakmakta olan, değersiz hissettirilen çocuğun gözleridir, verilen tepkiler o çocuğun tepkileridir, kişiyi an’a –bulunduğu yaşa- getirmek zordur ve çevresindeki kişiler onun niçin böyle tepki verdiğini anlayamazlar. Bunun neticesinde ilişkilerin kopması gibi çok çeşitli sonuçlar oluşabilir.
  • Oysa kişisel potansiyelin tamamını kullanarak yaşayabilmek için enerjisel bütünlük ve tamlık gereklidir. Ayrışan, donan, reddedilen, görmezden gelinen kayıp parça bulunmalı ve onunla bütünleşilmelidir. Şamanlar buna “ruhun kayıp parçası” derler. Regresyon kişinin içindeki şaman ruhla teması sağlayıp kayıp ruh parçasına ulaşmasına yardımcı olur. Seansın yeniden çerçevelendirme bölümü tüm kayıp parçalarla entegrasyon (bütünleşme) sağlayan önemli bir etki taşımaktadır.
  • İç çocuk regresyonunda; şimdi yaşanan problemi yaratan çocukluk anısına regresyon uygulanarak yeniden yapılandırıldığında duygu ve his dönüşür. Duygu his dönüşünce davranışlar dönüşür. Davranışlar değişince hayat değişir. Söz konusu anı, hayatı kontrolsüz etkileyip yönlendirmekten vazgeçer.
× Bizimle İletişime Geçin !!