loading

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı Nedir, Süreç Nasıl İlerler?

 • Çeşitli konularda çatışmalar yaşayan aile bireylerine verilen bir danışmanlık hizmetidir. Seansın katılımcıları anne baba çocuklar ve diğer aile bireyleridir. Aile bireylerinden birinin yaşadığı sorunun ailede diğer bireyleri etkilediği bilinciyle hareket eden aile danışmanı, danışmanlık sürecinde aileyi bir bütün olarak ele alır. Sorunun çözümü gereği aileyi bir araya getirebilir, ailenin tüm bireyleri ile görüşebilir. Danışmanlık bazen aile bireylerinden bazılarının katılımıyla devam eder, bazen de bireysel katılımlarla ilerler.

Aile Danışmanı Kimdir, Görevi ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Aile içinde bireylerin sağlıklı iletişim kurabilmeleri amacıyla, birbiriyle yaşadıkları düşünsel, duygusal ve davranışsal çatışmaların çözümüne yönelik danışmanlık hizmeti veren yetkinlik sahibi kişidir.
 • Ailede terapötik ittifakın kurulmasını yapılandırmak için; çatışmanın bireyi ve aileyi nasıl etkilediğini, gözlemleme, etkin dinleme ve test etme teknikleri ile analiz eder. Ailenin mevcut dinamiklerini ve iletişim biçimini dikkate alarak psikoeğitim sürecini yönetir. Birey ve aile üyeleri arasında, sorunun çözümüne yönelik işbirliği halinde davranmalarına rehberlik eder.
 •  Aksiyon planları, ev ödevleri gibi yöntemlerle, aile içi etkileşimde bireylerin rollerini ve sorumluluklarını fark etmelerini sağlar. Ailenin sorunla sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmesi için gerekli becerileri edinmelerini kolaylaştırır.
 • Doktor ilaç tedavisi, psikiyatrik/psikolojik destek ve adli yardım gerektiren durumlarda danışanı ilgili uzmana yönlendirir.
 • Danışmanlık sürecinde paylaşılan yasalara uygun tüm bilgileri saklar ve kişisel bilgilerin korunması yasasına uygun davranır.

Aile Danışmanı Aileye Nasıl Katkı Sağlar?

 • Bir diğerini saygı içinde dinleyebilme
 • Soruna ve çözümüne yönelik iletişim kurabilme becerisi edinme
 • İncitici olmadan duygu ve düşünceleri açık bir dille ifade edebilme
 • Empati kurabilme, diğerinin bakış açısını fark edebilme
 • Bireyin özgünlüğünü farketme, diğerini değiştirmeye çalışmadan olduğu gibi kabul edebilme
 • Diğerinden olan beklentilerini açık bir dille ifade edebilme

Aile Danışmanı Kimlerle Çalışır?

 • Evli çiftler
 • Boşanmış veya ayrı yaşayan çiftler
 • Nişanlılar, aile kurmayı isteyen çiftler
 • Ebeveynler, ergenler, çocuklar
 • Akrabalık bağı olan kişiler

Aile Danışmanı Çalışma Alanları Nelerdir?

 • Aile içi her türlü çatışma
 • Boşanma ve ayrılık süreçleri
 • Travmalar ve kayıplar
 • Ebeveyn çocuk ilişkileri
 • Akrabalık bağı olan kişiler arası çatışma