loading

Atalar Regresyonu

Atalar Regresyonu

 • Genetik Bilimi 7 jenerasyonun genetik bilgisinin sonraki nesillere aktarıldığını göstermekte. Son yıllarda fareler üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar sonucu veriler, bu sayının 14 jenerasyon bilgisinin sonraki nesillere aktarıldığını göstermektedir. (14 kuşak önceki fareye deneyimletilen koku ve şok eşleşmesi, 14. nesilde şok verilmemesine rağmen, sadece koku etkisine şok tepkisi göstermişlerdir) Ataların fizyolojik DNA bilgisi yanısıra, duyguları, hayalleri, hayal kırıklıkları, üzüntüleri, yarım kalmış görevleri ve de travmaları sonraki nesillere aktarılır. Bazen onlardan birinin dışlanmışlığı üstlenilir.
 • Atasal aktarımlar kişisel karmanın da bir parçasıdır. Karma basit anlamıyla eylem ve hareketlerin sonucudur ve evrensel sebep sonuç yasasına göre çalışır. Epigenetik Biliminin konusu, biyolojik DNA dizinindeki bir değişiklikten kaynaklanmayan ama aynı zamanda kalıtımsal aktarımı sağlayan atasal genlerdir. Kişi atalarından aktarılmış biyolojik genetiği, epigenetik aktarımı sağlayan fenotipik genlerini ve yanı sıra atasal karmik örüntülerini de alanında taşır. Kişisel eylemlerin yanı sıra atasal eylemlerin sorumluluğu nesiller tarafından üstlenilir. Kan bağı olan 7 jenerasyonun, sadece anneler ve babalar hesaplandığında dahi minimum 256 atanın karmik etkisi kişinin somatik alanındadır. Atalara ait olan duygusal, düşünsel, davranışsal borçlar torunlara miras olarak kalır.
 • Kuşaktan kuşağa geçen nedenine anlam verilememiş tekrarlayan olaylar, problemler ya da trajediler yaşanır. Kişinin yaşamı ile atalarının yaşamı arasındaki benzer irrasyonel korkular, psikolojik ve fiziksel güçlükler arasındaki paralellik. Atalardaki önemli bir trajedinin yıldönümünde oluşan benzer reaksiyonlar, tarihler ve davranışlardaki çarpıcı “tesadüfler”, sağlık sorunları, anlamlı bir açıklama olmaksızın nesiller arasında tekrar eden ölüm yaşları veya benzer kazalar. Bilmediğimiz anlamlandıramadığımız kapanmamış döngüler. Ataların miras hayatlarını ve yarım kalmış duygularını yaşamak, onlara ait borçları üstlenmek.
 • Ataların yaşadığı hastalıklar, göçler ve sürgünler, kin ve düşmanlıklar, savaşlar ve katliamlar, kan davaları cinayetler ve intihar vakaları, hapsedilme işkence görme ve cezaevi anıları, taciz ve tecavüzler, ensest, çocuk kaybı ve kürtajlar, varlığı kabul görmemiş ya da reddedilmiş çocuklar, evlat edinme, adaletsizlikler mal mülk davaları bu aktarımların konularıdır. Atalara ait bu anılar arka planda çalışmaya ve sonraki nesilleri etkilemeye devam ederler. Böylece sonraki nesillerin kendi hayatlarını yaşaması ve kendileri olmasına engel teşkil ederler.
 • Evrende bir kere var olmuş madde ve de frekans kesinlikle yok olmaz sadece dönüşür. İnsan bedeni, duygu ve düşünceleri belli frekanslarda titreşen enerji formlarıdır. Benzer benzeri çeker ilkesinden hareketle, enerjinin çekilimi kendisine en çok benzeyen enerjiye doğrudur. Atadan toruna. Dolayısıyla ataların yaşadıkları süreç içinde oluşturdukları her türlü enerji kaybolmadığı için dönüşmek üzere bedene ihtiyaç duyar. Basit bir benzetme olmakla birlikte, bir bitkinin fosilleşmesiyle açığa çıkan enerjinin, yine aynı bitkisinin tohumundan büyüyen başka bir bedende yol alması gibi.
 • Aile dizimi metodunu terapötik bir yöntemle ilişkili olarak ortaya koyan Alman psikoterapist Bert Hellinger’in; “Ailede ne bastırılmışsa, kendilerini en az savunabilecek durumda olanlarda yeniden yüzeye çıkar” sözü atasal aktarmın dinamiğini net olarak anlatmaktadır. Atasal aktarım mantığı aynı olmakla birlikte, regresyonun konusu “Atalar regresyonu” teknik olarak aile diziminden farklıdır.
 • Atalar Regresyonu, Atalardan aktarılan kayıtlara ulaşılmak üzere danışanın bireysel bilinçdışıyla bire bir yapılan bir çalışmadır. “Aile dizimi” değildir. Aile bireylerinin temsillerini birilerinin üstlendiği bir grup çalışması değildir. Regresyon bireysel ve kişiye özel bir çalışmadır. Bununla birlikte, danışan kişinin katıldığı bir aile dizimi çalışmasında tetiklenerek yüzeye çıkan ve üzerinde çalışılmamış herhangi bir duygusuna regresyon seansı yapılabilir.
  Öneri:
 • Benzer duygular sebebiyle rezonansa girilen kolektif alan enerjileri, duyular ötesi algılar ve eş zamanlılık,
 • İç Çocuk regresyonu,
 • Anne Karnı Regresyonu bölümlerini okuyunuz.